Zorgen over roodstand of betalingsachterstanden?

Veel mensen vinden het lastig om overzicht in hun financiën te krijgen of te houden, of om iedere maand de touwtjes aan elkaar te knopen. Soms komen mensen in de problemen als hun partner wegvalt, of door echtscheiding of het einde van een geregistreerd partnerschap. Vanwege de gewijzigde (financiële) situatie, of omdat met niet weet hoe de huishoudelijke financiën in elkaar steken omdat de partner dit altijd deed.
Ook door het verlies van inkomsten kan men er financieel 
flink op achteruit gaan, waardoor het nodig kan zijn om de financiële situatie opnieuw onder de loep te nemen. Maar ook een verhuizing of gezinsuitbreiding kunnen grote invloed hebben op de financiële situatie.
Maar het komt ook voor dat mensen, door het ontbreken van overzicht, maandelijks meer geld uitgeven dan er binnenkomt. 

Een budgetcoach kan je helpen om het overzicht (terug) te krijgen, zodat je de juiste financiële keuzes kunt maken.

Werkwijze

Business, finance, savings, property ladder or mortgage loan concept : Flat lay or top view of wood house model and coins scattered from glass jar on open blank notebook paper

Na de aanmelding neem ik binnen twee werkdagen contact op om een inventarisatiegesprek met jou in te plannen. We nemen dan jouw (financiële) situatie door.  Daarna stel ik in overleg met jou een plan van aanpak op, toegespitst op jouw situatie. Vervolgens beslis jij of je met het traject wilt beginnen, en maken we in overleg verdere afspraken.

Afhankelijk van jouw situatie kan een traject kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 

Het opstarten en bijhouden van de thuisadministratie: het openen en ordenen van de post, het aanleggen van een administratie; inzicht verkrijgen in inkomsten en uitgaven; beoordelen of er recht is op toeslagen of voorzieningen en deze eventueel samen aanvragen; het opstellen van een maand- en jaarbegroting, leren omgaan met betalingsachterstanden.

Serviceabonnement: af te sluiten wanneer de thuisadministratie al op orde is: maandelijks bijhouden van de administratie, post en afschrijvingen, eventueel schrijven van brieven voor instanties. 

Jongeren: leren hoe je een administratie kunt opzetten, uitleg geven over financiële zaken zoals zorgverzekering, studiefinanciering, aanvullende studielening, sparen. Inzicht krijgen in inkomsten en uitgaven, een maand- en jaarbegroting leren maken, leren omgaan met betalingsachterstanden.

Ouderen

We leven in een digitaal tijdperk. Steeds meer zaken kunnen alleen via internet geregeld worden, en voor veel ouderen is dit een probleem. Niet iedereen beschikt immers over een computer of internet. En niet iedereen beschikt over een netwerk (kinderen, buren of kennissen) die hen met de administratie kan helpen.
Als u moeite heeft met het bijhouden van uw administratie kan ik u helpen. Voor een vast bedrag kom ik maandelijks bij u langs om samen uw post te openen, de administratie te ordenen, betalingen te verrichten of declaraties in te dienen. Op uw verzoek regel ik, samen met u,  telefonisch, via de mail of per brief bepaalde zaken met instanties (zoals vervoer, CAK, zorgverzekering). Zodat u zo lang mogelijk financieel zelfstandig kunt blijven.

Female Neighbor Helping Senior Woman To Complete Form

Kosten voor budgetcoaching

De tarieven voor budgetcoaching zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Bijdrage in de kosten?

Steeds vaker zijn werkgevers bereid om bij te dragen in de kosten voor budgetcoaching. Vind je het lastig om dit met jouw werkgever te bespreken? Ik informeer graag bij jouw werkgever naar de mogelijkheden.

De kosten voor budgetcoaching kunnen soms ook uit het PGB worden betaald.

 

Close Menu