Budgetcoaching voor je financiele administratie

Gezinnen| Alleenstaanden | Jongeren | Werkgevers

Hulp bij loonbeslag?

Heeft u ook werknemers met loonbeslagen? Hoe gaat u hiermee om? Ik hoor vaak dat werkgevers hun werknemer wel willen helpen, maar dat ze weten niet hoe. Toch is het niet verstandig om het maar op z’n beloop te laten, want werknemers met geldproblemen brengen extra werk en kosten met zich mee. Ze melden zich vaker ziek, hebben vaak concentratieproblemen en het verwerken van loonbeslagen geeft veel administratieve rompslomp.

Hoe eerder de problemen van uw werknemer worden aangepakt hoe sneller hij of zij zich weer op het werk kan focussen. Het is dus verstandig om op tijd het gesprek met uw werknemer aan te gaan en hulp te bieden.

Voorschot op salaris geven?

Werknemers met geldproblemen vragen hun werkgever vaak om een voorschot. Ze kunnen hiermee een urgent probleem oplossen maar de oorzaak van het probleem wordt hierdoor meestal niet mee weggenomen. En met een voorschot wordt een probleem in de volgende maand gecreeerd, want dan krijgt de werknemer immers minder salaris.

Een voorschot is een korte termijn oplossing. Wilt u uw werknemer liever een oplossing voor de lange termijn aanreiken? Een Budgetcoach kan uw werknemer snel helpen om orde op zaken te stellen, zodat hij of zij weer grip krijgt op de financiën en weer optimaal voor uw bedrijf kan functioneren.

Werkwijze

Een traject begint altijd met een inventarisatiegesprek met uw werknemer, waarin de situatie zo volledig mogelijk in kaart wordt gebracht. In overleg met de werknemer wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld en wordt een inschatting gemaakt van het aantal benodigde uren. Daarna vraag ik of u akkoord gaat, waarna er vervolgafspraken met de werknemer worden gemaakt. Een traject ziet er vaak als volgt uit:

 • Hulp bij het opzetten van de thuisadministratie: de administratie wordt uitgezocht en geordend, zodat er overzicht komt;
 • Een overzicht maken van de inkomsten en uitgaven;
 • Opstellen van een budgetplan (maand- en jaarbegroting);
 • Eventueel toeslagen berekenen en aanvragen of wijzigen;
 • Samen inventariseren op welke wijze geld opzij gezet kan worden voor onverwachte uitgaven;
 • Indien nodig wordt er contact opgenomen met schuldeisers;
 • Hulp bij het invullen van formulieren.

Desgewenst wordt de werkgever, na iedere afspraak, middels een evaluatieformulier op de hoogte gesteld van het verloop (conform de richtlijnen van de AVG). Na afloop van het traject volgt een evaluatie. Omdat budgetcoaching maatwerk is, afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt, verloopt ieder traject anders. Een gemiddeld budgetcoaching traject neemt 8-10 uur in beslag. Als er meer tijd nodig is om de situatie van uw werknemer weer goed op de rit te krijgen zal met u worden overlegd.

De coaching afspraken vinden in principe plaats bij de werknemer thuis. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er samen gezocht naar een passende oplossing.

Alle gegevens van uw medewerker worden uiteraard vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de AVG (klik hier voor mijn privacybeleid).

Voordelen van inschakelen van een budgetcoach voor de werkgever

Het inschakelen van een budgetcoach heeft meerdere voordelen voor een werkgever: het vermindert de kans op ziekteverzuim, vermindert de kosten voor vervanging en re-integratie verplichtingen, geeft minder verlies van productiviteit, en vergroot de motivatie en loyaliteit van uw werknemer.

Tarieven

Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Wilt u een werknemer met meer grip op zijn geld? Bel of mail voor meer informatie.

06 -15 35 51 08

info@ysv-budgetcoaching.nl

Yvonne Sanli

Yvonne Sanli

Als HR Manager in de zorg voel ik mij verantwoordelijk voor mijn werknemers. Onlangs merkten we dat een van onze werkneemsters niet lekker in haar vel zat. Ze was stil en en meldde zich een paar keer achter elkaar ziek. Toen ik met haar in gesprek ging vertelde ze dat ze sinds de geboorte van hun kindje financiele problemen had. Ze was minder gaan werken en het lukte haar en haar man niet om de inkomsten en uitgaven in de nieuwe situatie in evenwicht te krijgen. Ik bood haar een traject met een Budgetcoach aan. Na een aantal gesprekken met Yvonne hadden ze het overzicht terug en was er een nieuw budgetplan gemaakt. Ze werd weer snel de vrolijke, betrokken collega die we kennen.

 • YSV budgetcoaching

  - Budgetadvies
  - Financiële achtergrond
  - Ondersteuning bij het zelfstandig leren invullen van formulieren
  - Vragen over schulden/afbetalingen
  - Inkomen-check
  - Leren omgaan met schuldeisers
  - Voorlichting over financiën en gemeentelijke voorzieningen
  - Ondersteuning bij contact met instanties en bedrijven

 • Werkgevers

  Heeft u werknemers met loonbeslagen of geldproblemen? Wilt u ondersteuning bij het helpen van deze werknemers waardoor tijd en kosten worden bespaard? Ik kom graag op locatie langs voor een intake gesprek.

 • Bel 06 - 15 35 51 08 of mail
  info@ysv-budgetcoaching.nl