Hulp bij loonbeslag?

Werkgevers krijgen steeds meer te maken met de geldzorgen van hun werknemers. Werknemers met financiële problemen brengen extra werk en kosten met zich mee; zoals de kosten van ziekteverzuim, vervanging en re-integratieverplichtingen. Per jaar is een werkgever al snel zo’n € 13.000 euro kwijt aan een loonbeslag! Weet u dat u als werkgever verplicht bent om mee te werken aan een loonbeslag?
In mijn functie als medewerker HR/Salarisadministratie heb ik zelf ervaren hoeveel tijd er gaat zitten in het verwerken van loonbeslagen.
Behalve de kans op een hoger ziekteverzuim kunnen werknemers met geldzorgen last hebben van concentratieproblemen en minder gemotiveerd zijn.

Frustrated business people sitting at the table in office, arguing while discussing project. Their female colleague covering her face with hands looking exhausted and ill. Business problem concept

Voorschot op salaris geven?

Het komt regelmatig voor dat werknemers met geldproblemen of loonbeslagen een voorschot aan hun werkgever vragen. Ze kunnen met dit voorschot een urgent probleem oplossen, maar de oorzaak van het probleem wordt hier meestal niet mee weggenomen, vaak is er meer aan de hand. 
Als u uw werknemer wilt ondersteunen kunt u hem – of haar – een traject met een budgetcoach aanbieden. Een budgetcoach kan uw werknemer snel helpen om orde op zaken te stellen, zodat hij weer grip krijgt op zijn financiën en optimaal voor uw bedrijf kan functioneren. Werkgevers kiezen er dan ook steeds vaker voor om een budgetcoach in te zetten om samen met de werknemer de financiële situatie weer op de rails te krijgen. 

Werkwijze

Een traject begint altijd met een inventarisatiegesprek met de werknemer, waarin de situatie zo volledig mogelijk in kaart wordt gebracht. In overleg met de werknemer wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld. Als de werknemer besluit om met het traject te starten worden er, na akkoord van de werkgever, vervolgafspraken gemaakt. Afhankelijk van de situatie van uw werknemer zijn er een aantal mogelijkheden: hulp bij het opzetten van de thuisadministratie (het zogenaamde opstarttraject): er wordt een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven, er wordt een budgetplan (maand- en jaarbegroting) gemaakt, en er wordt gekeken op welke wijze  geld opzij gezet kan worden voor onverwachte uitgaven. Indien nodig wordt er contact opgenomen met schuldeisers. Ook kan ik de werknemer helpen bij het invullen van formulieren en het aanvragen van toeslagen. Na afloop van het traject volgt een evaluatie. Omdat budgetcoaching maatwerk is, afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt, verloopt ieder traject anders. Een gemiddeld budgetcoaching traject neemt 6-8 uur in beslag. 

De coaching afspraken vinden in principe plaats bij de werknemer thuis. Wanneer dit niet mogelijk is, of als het om meerdere werknemers in uw organisatie gaat, is het ook mogelijk om bij u op locatie af te spreken. 

Alle gegevens van uw medewerker worden uiteraard vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de AVG (klik hier voor mijn privacybeleid). 

Voordelen van inschakelen van een budgetcoach voor de werkgever

Het inschakelen van een budgetcoach heeft meerdere voordelen voor een werkgever: het vermindert de kans op ziekteverzuim, vermindert de kosten voor vervanging en re-integratie verplichtingen, geeft minder verlies van productiviteit, en vergroot de motivatie en loyaliteit van uw werknemer.

Tarieven

Mijn tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Wilt u weten wat ik voor uw organisatie en uw werknemer(s) kan betekenen? Neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Close Menu